Hvordan virker Jordvarme?

Overvejer du jordvarme, men er du ikke helt klar over, hvordan det virker, og om det kan betale sig at investere i? Mange er nysgerrige på jordvarme, men er afholdende på grund af manglende viden. Jordvarme er en god investering, da det er en vedvarende og miljørigtig ressource, som samtidig er billig i drift sammenlignet med andre varmekilder. Denne artikel forklarer, hvordan jordvarme virker, og hvorfor jordvarme kan være et godt alternativ til andre muligheder.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme fungerer via et jordvarmeanlæg, som udnytter varmen i jorden. Ved at udnytte jordens varme kan et sådant anlæg faktisk producere omkring tre gange så meget energi, som det forbruger.

Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og en jordslange, som udnytter jordens varme, som er lavet af solen. Systemet af slanger graves ned i jorden, og det er herigennem, at det samler varmen. Jo længere slangen er, jo mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden.

Godt at vide på forhånd

Slangerne graves ned i jorden, men det påvirker hverken have eller dyreliv. Jorden på din grund har dog en betydning, da der er forskel på jordtyper. Fugtig jord er bedre til at lede varme, hvilket i sidste ende giver et større afkast i form af energi til jordvarmeanlægget. Inden du får etableret jordvarmeanlægget vil en tekniker tage en jordprøve på din grund, så de kan tilpasse anlægget.

Derudover skal man selvfølgelig være opmærksom på, at man ikke planter træer eller buske ovenpå varmeslangerne, så de i så fald vil skygge for jorden, hvor slangerne er.

Sådan virker et jordvarmeanlæg

Simpelt forklaret fungerer jordvarme som et omvendt køleskab: En lang slange med frostvæske er gravet ned i jorden nær huset, som så samler jordens varme op. Slangen graves ca. 1 meter ned i jorden og ligger med en afstand på omtrent 1 ½ meter. Frostvæsken opvarmes så af jorden, indtil jorden omkring rammer 4 til 5 grader. Derefter løber frostvæsken ind i huset, hvor den passerer varmepumpen.

Varmepumpen

Varmepumpen består af fire dele:

  • En fordamper, der optager varme
  • En kondensator, der afgiver varme
  • En kompressor, der hæver temperaturen
  • En drøvleventil, der kan regulere mængden af kølemiddel i slangerne

Varmepumpen opsamler temperaturen fra slangen i jorden, som så føres videre til fordamperen.

I fordamperen omdannes væske til damp. Den energi der udvindes, føres herefter videre til en kondensator og derefter til kompressoren, som øger trykket og derved temperaturen.

Slutteligt afleveres energien til centralvarmeanlægget. Når frostvæsken har afgivet al sin varme og løber tilbage i slangen, som er ude i jorden, og processen gentages.
En energivenlig opvarmningsform
Jordvarme er en af det mest vedvarende og miljørigtige ressourcer, og så kan den helt erstatte olie- eller gasfyr. Der er mange miljømæssige fordele ved jordvarme. Dit CO2-udslip vil som minimum blive halveret sammenlignet med traditionelle opvarmningsformer, og din have vil ikke blive udsat for nogen form for miljøpåvirkning.

Skånsom for både pengepung og miljø

Jordvarme er en meget fordelagtig løsningen for pengepungen, idet pumpen genererer op til fem gange så meget energi, som den forbruger. Selvom den bruger en mindre mængde strøm til at drive selve anlægget, så vil du for hver 1 kW elektricitet, som du bruger i strøm få 3 til 3 ½ kW tilbage i varme. På den måde er det en skånsom opvarmningsform for både pengepungen og miljøet.

Etableringsomkostningerne er forholdsvis høje, men som oftest vil dit jordvarmeanlæg have tjent sig selv ind på 10 år.

Egner sig bedst til huse med god isolering

Der skal helst være hulmursisolering og minimum 250 mm isolering i loftet, for at jordvarme kan betale sig, men så kan du også halvere dine varmeudgifter. Hvis ikke dit hus er godt isoleret, bør du energirenovere boligen, før du skifter til jordvarme.

Jordvarme hvordan - Diagram